Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle

تثلیث زاویه عدد و رقم نمی خواهد که جبر آن را بدهد.
تثلیث زاویه روی کمانی از دایره دو نقطه می خواهد که کمان را به سه قسمت مساوی نشان دهد.
همان گونه که نیمساز یک نقطه میانی کمان را نشان می دهد
چرا برای نیمساز از جبر استفاده نکردید؟
چون نیمساز ساده و قابل اجراء با ستاره و پرگار است.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر