Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

محیط دایره خط منحنی و قطر دایره خط مستقیم است.سنجش و مقایسه این دونوع خط با یکدیگر دراین وضع طبیعی غیر مقدور است
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر