Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

خط مستقیم مجموعه ای از نقطه است .خط منحنی هم مجموعه ای از نقاط است.
جنس هردو خط یکی است.جنس هر دو خط از نقطه است.
این دو نوع خط به یکدیگر قابل تبدیل اند.
هر دو از مقوله طول اند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر