Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۸, شنبه

trisection angle

تا امروز کارهای تخقیقی منحصر بفردی که کرده ام هیچ دانشمندی در جهان نکرده است.
من خط منحنی دایره را مستقیم الخط کرده ام.
جسارت و شهامت رو در روئی برای متاظره از خود نشان دهید
www.dinbali.com
 محیط دایره به خط راست تبدیل شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر