Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: خالق هستی لطف کرده عنایت کرده بنده ای را به اسرار مهمی واقف گردانیده است. سالیان دراز بیش از 60 سال رنج و تعب کشیده ام بدون چشم داشتی اندو...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر