Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

trisection angle

تثلیث زاویه امری بس خطیر است.
اگر تثلیث زاویه مهم نبود همه بزرگان دانش به آن روی نمی آوردند.
ابوریحان بیرونی را با ستاره درخشان اسمان ریاضی جهان حضرت مستطاب اجل اکرم اعظم وعظم عبادالله محمودیان  استاد استید دانشکاه درجه ممتاز شریف حریف نحیف مقایسه کنید.
متاسفانه نامی ندارم تا با حضرت علیه عالیه مالیه نالیه دالیه ذالیه عفت  عصمت چهره باز کرده روی پوشیده گشاده دهان گشاداستاد بلند پایه با کفش گشاد مقایسه کنم.
www.dinbali.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر