Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle

همه چیز در طبیعت طبقه بندی دارد.فقط سیاهی و سفیدی است که طبقه بندی نمی شود. ماسیاه پررنگ ویا سفید کم رنگ نداریم.
در مقابل ابله و احمق را می توان طبقه بندی کرد.
یکی خیلی احمق است و دیگری کمی ابله است.کسانی که از حمقاء و بلهاء کولی می گیرند شدت حماقت در شان کمتر از سایرین است.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر