Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: همه چیز در طبیعت طبقه بندی دارد.فقط سیاهی و سفیدی است که طبقه بندی نمی شود. ماسیاه پررنگ ویا سفید کم رنگ نداریم. در مقابل ابله و احمق را م...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر