Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

زیبائی علم در چیست؟
چه چیز علم زیبا است؟
تمام بزرگان و صاحبان اندیشه در طول قرون واعصار نظر به تکه تکه ،منقطع منقطع ، پاره پاره کردن محیط دایره دادند.
پس محیط دایره با ید تقسیم به قطعات کردد.یا دایره باید به قطعات تقسیم شود
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر