Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

قدم به مطالب اساسی و جدی می گذاریم .
شرایط سخت بسیار ارزشمند است. در چاله حوض همه شناگر می شوند.اما در اقیانوس همه خفه می گردند.
سه ضلعی و چهار ضلعی منتظم محاطی همه را خلاق . نوآور .مبدع .جا می زند.
پنج ضلعی بسیاری را قلقلک می دهد اما . از آن اما های با پدر ومادر
رسم هفت ضلعی منتظم محاطی است.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر