Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

ttisection angle

ما در تثلیث زاویه با ستاره و پرگار چندین جلد کتاب علمی تحقیقی نوشته ایم.
دو جلد آن چاپ و منتشر شده است
1- تثلیث زاویه60 درجه و روش های اثبات آن با ستاره و پرگار..isbn 964-6266-15-0
2- هندسه مدرن-جوهره ستاره و پرگار isbn 978-964-04-9789-0
بقیه کتب بعلت بی لیاقتی مردم چاپ نشده است
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر