Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهی که نمی خواهم نام ببرم آمده صورت اصلی مسئله تثلیث زاویه را پاک کرده ، آن را قلب نموده ،می خواهد با جبر تثلیث زاویه کند. هیچ احمقی به ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر