Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۸, شنبه

کاشف نام آور جهان

ابلهان و احمق ها گولانی را باد می کنند .جایزه پوشالی لیدز می دهند تا در برابر کارهای من خودی نشان داده باشند.
من دایزه عالی را کشف کرده ام که مثلثات را به منجلاب کشیده است.
جرات مناظره در موضوع این دایره پیدا کنید
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر