Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: سه شکل دایره .مثلث متساوی الاضلاع .مربع اشکال دارای شباهت مطلق هستند. متساوی الاضلاع و مربع منتظم هستند. شکل منتظم بعدی قطعا"باید پن...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر