Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle

همه استعداد تشخیص حقایق را ندارند.افراد الا ماشا الله ابله و احمق اند.به این  توده عظیم احمق و ابله علم کارگر نیست.
علم آن قدرت را ندارد که چون تیزلب سلطانی این ها را در خود حل کند.
سود جویان فرصت طلب از این امر بخوبی آگاه اند.دست به دست هم می دهند از این حماقت لایزال بنحو احسن بهره برند.
با تئوری های مزخرف برای آن معضلات راه حل می تراشند.و خاطرشان جمع است که ابلهان هرگز متوجه اراجیف آنها نمی شوند.
همچنان که حال متوجه سانسور علم نمی شوند.
www.dinbali.comhrrp://hass

andinbali.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر