Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

دو خط مستقیم و خط منحنی دو اسلوب تبدیل پیش روی ما می گذارند.
1- خط مستقیم به خط منحنی تبدیل شود.
2- خط منحنی به خط راست تبدیل گردد.
عقل حکم می کند در هندسه بنابر شرایط هندسی خط منحنی را به خط راست یا مستقیم تبدیل نمائیم.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر