Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

trisection angle

بریدن از ستاره و پرگار و روی آوردن به جبر وغیره مشکل را حل که نکرد هیچ بلکه مشت بسیاری از ابلهان را باز کرد.
من قلمی را به شما نشان می دهم و می پرسم این چیست. شما در پاسخ برای آنکه جهل تان را مخفی کنید می گوئید انبردست است.
این جواب نشان می دهد شما علاوه بر آنکه قلم را نمی شناسید.انبردست را هم نمی شناسید.
حل مسئله هندسی با جبرمانند زراعت با ماشین ریش تراش است.
www.dinbali.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر