Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

محیط دایره خط منحنی بسته ای است.تبدیل آن به خط راست در چنین وضعیتی ، مشکل ،سخت و عیر ممکن بنظر می رسد.
چه باید کرد؟
شما خود را در این موقعیت قرار دهید و فرض کنید تصمیم با شما است
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر