Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

مشکل ترین چند ضلعی منتظم محاطی
هفت ضلعی منتظم محاطی تمام ریاضی دانان با ارزش جهان را به زانو درآورده است.
هیچ ریاضیدانی از پس ترسیم این چندضلعی منتظم محاطی برنیآمده است.
این هفت ضلعی منتظم محاطی از آن من است.
هر کس از این هفت ضلعی منتظم محاطی ایراد منطقی بگیرد. 10.000.000 تومان جایزه بدون قرعه کشی از من دریافت خواهد کرد
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر