Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle: trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle : تقسیم محیط دایره دستور کار است. دو گونه می توان محیط دایره را به قطعات تقسیم کرد. 1-تکه های برابر 2-...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر