Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle: ttisection angle

trisection angle: ttisection angle: ما در تثلیث زاویه با ستاره و پرگار چندین جلد کتاب علمی تحقیقی نوشته ایم. دو جلد آن چاپ و منتشر شده است 1- تثلیث زاویه60 درجه و روش های اث...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر