Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

نقاط تقسیم روی محیط دایره را دو به دو با ستاره بهم وصل می کنیم.
این خطوط را اوتار دایره می نامند.
پس وتر خط راستی است که دو نقطه از محیط  دایره را بهم وصل می کند
سه خط راستی که سه نقطه را بهم وصل کرد مثلثی را پدید آورد .این مثلث سه ضلع برابر دارد.مثلث را متساوی الاضلاع نامیده اند.چون در دایره محاط شده است.سه ضلعی منتظم محاطی خوانده شده است.
چهار ضلعی منتظم محاطی .مربعی است که در دایره به وجود می آید.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر