Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

سه شکل دایره .مثلث متساوی الاضلاع .مربع اشکال دارای شباهت مطلق هستند.
متساوی الاضلاع و مربع منتظم هستند.
شکل منتظم بعدی قطعا"باید پنج ضلعی منتظم محاطی باشد.
رسم پنج ضلعی منتظم محاطی.به ساده گی و سهولت دو چند ضلعی قبلی نیست.
پنج ضلعی منتظم محاطی تا کنون انجام نشده است. این چند ضلعی منتظم نفس گیر است
شما قدم پیش گذارید مشکل را حل کنید.
این شیوه از آن من است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر