Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection sngle

نیمساز توسط ستاره و پرگار رسم می شود .حرکاتی به ستاره و پرگار داده می شود .نتیجه آن حرکات کمان را نصف می کند
قبل از نصف کردن کمان ،تنصیف خط راست مطرح می شود .
خوشبختانه با یک شیوه هر دو نوع خط ،راست و منحنی به هم نصف می شوند
خطی که خط مستقیم را نصف می کند .عمود منصف نامیده اند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر