Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

تقسیم محیط دایره دستور کار است.
دو گونه می توان محیط دایره را به قطعات تقسیم کرد.
1-تکه های برابر
2-پاره های نابرابر.
از تکه های نابرابر و نا مساوی سودی حاصل نمی شود.
پس محیط دایره باید به قطعات مساوی و برابر تقسیم گردد
www.dinbali.com

۱ نظر: