Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

اولین مرحله تقسیم محیط دایره نصف کردن آن است.
چگونه دایره را به دو نیمه مساوی تقسیم کنیم ؟ سال ها وقت صرف شد تا معلوم شد خط راستی دایره را به دو قسمت برابر ویا مساوی بخش می کند . آن خط را قطر نامیدند.
قطر محیط و سطح دایره را همزمان به دو قسمت برابر تقسیم می کند.
قطر نیمه ساز است.نیمه ساز طی قرون به نیمساز تبدیل شد .
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر