Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

روش سه قسمت کردن محیط دایره را دیدید چقدر سهل و ساده بود.
معما چو حل گشت آسان شود.
چهار پاره مساوی کردن محیط دایره هم آسان است.دو قطر دایره را که با ستاره و پرگار برهم عمود کنید
محیط و سطح دایره با هم چهار قسمت می شوند.پس تقسیم محیط دایره تقسیم سطح را هم بهمراه دارد
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر