Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle

دانشمندان واقعی نه این بی هویتان کوپونی که مدر ک تحصیلی را با تقلب ، دوز و کلک و حتی جاکشی به دست آورده اند .
تقسیم محیط دایره روی دست شان ماند
رسم چندضلعی های منتظم محاطی تسلیم نشدند .روی دست شان ماند.
خط منحنی را نتوانستند مستقیم الخط کنند روی دست شان ماند.
طول اوتار دایره را نتوانستند محاسبه کنند روی دست شان ماند.تثلیث زاویه با ستاره و پرگار مقاوم و سرسخت تسلیم نشد. روی دست شان ماند.
همه این معضلات کمر شکن شهرت خراب کن به مشتی مدعی بی سواد پررو رسید.
www.dinbali.com

۱ نظر:

  1. من دانم این مطالب علمی من منتر نمی شوند وبه اطلاع همه گان نمی رسد.با وجود براین می نویسم و حقایق را غاش می سازم .شاید یکی دونفر از خواب غفلت بیدار شوند و به جرگه عالمان درآیند.
    www.dinbali.com

    پاسخحذف