Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

trisection angle: trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle : هزاز گاهیمن ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم. متاسفانه جهتی در سمت عالم شدن مشهود نیست همچن...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر