Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۸, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این ترسیم زاویه با ستاره و پرگار است. جای این ترسیم در سرلوحه images تثلیث زاویه است www.dinbali.com  به نشانه ثبت توجه نکنید آن طویله...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر