Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

trisection angle

هزاز گاهیمن ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم.
متاسفانه جهتی در سمت عالم شدن مشهود نیست
همچنان ابله و احمق ماندن به قوت خود باقی است
www.dinbali.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر