Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در کشور جهان سوم عقب افتاده فساد بیداد می کند. یکی ار آن فساد های توچشم ، فساد مالی دست اندر کاران جکومت است. دست روی هرکدام بگذاری اشتبا...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر