Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در کشور عقب مانده جهان سوم .عقب مانده گی چون حلقه های زنجیر همه بهم تنیده و پیوسته اند. در فرهنگستان علوم اش دو جلد کتاب و چند مقاله تحقیق...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر