Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: علم و دانش دشمنان بسیار دارند. شاخص ترین آنها حکومت ها هستند.  حکومت های دشمن علم و دانش از عوامل خود استفاده می کنند این دو شکل یکی کام...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر