Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۸, شنبه

trisection angle

این ترسیم زاویه با ستاره و پرگار است.
جای این ترسیم در سرلوحه images تثلیث زاویه است
www.dinbali.com
 به نشانه ثبت توجه نکنید آن طویله ارزش این اثر را نفهمید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر