Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

trisection angle

در کشور عقب مانده جهان سوم .عقب مانده گی چون حلقه های زنجیر همه بهم تنیده و پیوسته اند.
در فرهنگستان علوم اش دو جلد کتاب و چند مقاله تحقیقی در مدت یک ربع ساعت توسط « احمد حقانی » بررسی و تصمیم گیری می شود.
در دیوان عدالت اش .پاسخ مربوط به عمر را به حساب تو می گذارند . دادخواست ات را رد می کنند.
در وزارت علوم اش برای یک بی سواد گواهی نظریه پردئازی صادر می شود .تحقیقات تائید شده را نفی می کنند.
در قوه قضائیه . شورای حل اختلاف برای حمابت از دو روسپی .احکام قطعی تجدید نظر را قبول ندارد.
در اندیشکده ی فلسفه و علوم بنیادین اش بدون مطالعه روی دو کتاب تحقیقی وبی توجه به چهار ساعت توضیحات .محقق را محکوم به پراکنده گوئی می کند.
خلاصه عقب مانده گی سلسله وار است.هرکجایش که دست بگذاری آثار مشهود و علنی اشت.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر