Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

trisection angle

کشورهای پیشرفته با تبلیغات وسیع و مستمر سایر کشورهای ضعیف را می فریبند تا به ثروت های بیکران شان دست یابند.
کشورهای عقب مانده جهان سومی ؛ که خوی تقلید ذاتی دارند.پس از گذشت سالیان دراز ، دست به کارهای تبلیغاتی مشابه می زنند.تا آن جهان پیشرفته صاحب سبک را فریب دهند .
در کشوری عقب مانده ، مقلد صرف بی چون و چرا ،مرکز تحقیقاتی راه می اندازند که دست به رکورد شکنی بزند.و رو دست نانو که یک ضربدر ده بقوه منهای نه است بلند شود.
مدت زمانی نمی گذرد.لاسی با شبه علم زده می شود.بودجه ای عظیم صرف و حیف و میل می شود.برنامه ها شروع نشده گنداش در می آید.مرکز تحقیقات بسته و تعطیل می گردد.
جهان سومی ها باید بدانند:
محقق قالب تولید ندارد.
محقق ساختنی نیست.
محقق لفظی بی ارزش است.
به محقق اصیل وافعی خود ساخته توجه نکردن .عواقب وخیم دارد.
www.dinbali.com
 این سند گویا

 این سند ارزشمند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر