Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

trisection angle

وکیپدیا گورستان علوم مرده و روش های منحط است.آثار علمی تحقیقی من قلم رد بر خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین کشیده اند
 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر