Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: حکومت های عقب مانده جهان سوم ،عقب مانده گی را افتخار می دانند. این حکومت ها قوانین را بازیچه می دانندو مقررات را به سخره می گیرند. www.di...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر