Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

trisection angle

حکومت های عقب مانده جهان سوم ،عقب مانده گی را افتخار می دانند.
این حکومت ها قوانین را بازیچه می دانندو مقررات را به سخره می گیرند.
www.dinbali.com
 علم واقعی است

 پر ارزش ترین کتاب علمی جهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر