Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

trisection angle

در کشور جهان سوم عقب افتاده فساد بیداد می کند.
یکی ار آن فساد های توچشم ، فساد مالی دست اندر کاران جکومت است.
دست روی هرکدام بگذاری اشتباه نکرده ای .
خودش است.
www.dinbali.com
 شماره ثبت کار خارق العاده

 صورت مسئله لاینحل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر