Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

trisection angle

علم و دانش دشمنان بسیار دارند.
شاخص ترین آنها حکومت ها هستند.
 حکومت های دشمن علم و دانش از عوامل خود استفاده می کنند
این دو شکل یکی کاملا" علمی است.دیکری صورت علمی عوام فریب دارد.
آن ها را در images جستجو کنید .اگر کمی شعور داشته باشید.
تفاوت آن ها را درک خواهید کرد.
www.dinbali.com
 خطکش دو نشان ارشمیدس

 تثلیث سه زاویه همزمان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر