Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در کشور عقب مانده جهان سوم انجمن ریاضی در پاسخ به مقاله علمی تحقیقی 7 صفحه ترجمه مقاله زنازاده « اندرود دادلی » را ارسال می کند. ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر