Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هزاز گاهیمن ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم. متاسفانه جهتی در سمت عالم شدن مشهود نیست همچنان ابله و احمق ماندن به قوت خود باقی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر