Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعه

trisection angle

درکشورهای جهان سوم عقب مانده لقمه جویده شده قابل فرو بردن راهم نمی توانند بلع کنند.
محققی توانمند فوق العاده و استثنائی بدون کمک مادی و معنوی ، خودساخته خودساخته ،تمام ارکان علم و دانش ریاضی « هندسه » را کاویده نقائص را یافته ، درست و صحیح را جایگزین کرده است.
کلیه مراحل اعم از مصاحبه و مناظره را طی نموده فقط می بایست معرفی و حمایت معنوی شود.
عجز و درمانده گی مستولی برکشور مانع این کار ساده است.
www.dinbali.com
 از کتاب های علمی تحقیقی منحصر بفرد جهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر