Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

trisection angle

وکیپدیا بایگانی علوم قدیمی و بی اعتبار است.خطکش ارشمیدس و تبرزین با صورت مسئله فاصله بسیار دارند.آن روش ها برای اغفال کردن ابداع شده اند.کارهای عظیم علمی تحقیقی من ابطال آن ها را ثابت کرده اند
 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر