Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

trisection angle

هرشخصی که ظرافت ستاره و پرگاررا در این اثر خارق العاده در نیابد و به خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین بهاء دهد .باید موزه ملی ریاضیاتش فریاد سر دهد و از بی دانشی مردم اش گله مند باشد.
ww.dinbali.com
 ظرافت بیداد میکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر