Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

angle trisection

این عکس و جمله زیرش تو دهنی سختی به مجامع علمی در سطح جهان است
مجامعی که نسبت به علم بی تفاوت اند.
با شرف ها این مطلب مرابه مجامع علمی می رسانند
ww.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر