Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

angle trisection

مسئولین ارتباط جمعی از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی من که به نفع بشریت است چه طرفی می بندند؟
آیا از نظر آنان حماقت و بلاهت ارزش است؟
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر