Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

angle trisection

همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.
دانشمند و عالم شدن ارادی نیست.
اگر عالم و دانشمند شدن ارادی می بود.علم و دانش بی بهاء و بی ارزش می شد.
عالم و دانشمند در زمره موجودات استثنائی عالم خلقت هستند.
مخالفت با این یگانه ها شرط عقل نیست.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر